18 สิงหาคม 2562 ‘ฝนหลวง’เร่งช่วยอีสาน สุรินทร์/บุรีรัมย์/ศรีสะเกษ ขาดแคลนน้ำผลิตประปา

ที่มา: https://www.naewna.com/local/434016
ที่หน่วยฝนหลวง จังหวัดบุรีรัมย์ นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่าการทำฝนหลวง 8 หน่วยทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 16 ส.ค.ประสบผลสำเร็จ ซึ่งเป็นวันแรกที่ได้บูรณาการสนธิกำลังระหว่างกรมฝนหลวงฯและเหล่าทัพในการขึ้นบินปฏิบัติการ โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้อนุมัติงบประมาณให้เหล่าทัพร่วมดำเนินการทำฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและช่วงชิงสภาพอากาศเติมน้ำเขื่อนให้มากที่สุด ซึ่งนายกรัฐมนตรี จะเดินทางมาติดตามเร่งแก้ไขปัญหาภัยแล้งภาคอีสานด้วยวันที่ 19 ส.ค.นี้ “กองทัพอากาศ กองทัพบก ร่วมปฏิบัติการกับเครื่องบินกรมฝนหลวงประสบความสำเร็จ ทำให้มีฝนตกพื้นที่ในเป้าหมาย 19 จังหวัด และเติมน้ำลุ่มน้ำในจังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน และ พื้นที่ภาคกลาง ซึ่งหน่วยฝนหลวงจังหวัดลพบุรี กาญจนบุรี ประสบผลสำเร็จด้วยสภาพเอื้อให้ทำฝนหลวง ส่งผลมีฝนตกวงกว้าง ได้เติมน้ำลุ่มรับน้ำเขื่อนป่าสัก อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ อ่างเก็บน้ำห้วยส้ม จังหวัดเพชรบูรณ์ พื้นที่การเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี อ่างทอง กาญจนบุรี เติมน้ำเขื่อนกระเสียว ส่วนทางภาคอีสาน หน่วยฝนหลวงจังหวัดขอนแก่น ทำให้มีฝนตกจังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น เติมน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ขณะเดียวกันมีฝนตกในจังหวัดนครราชสีมา โดยเครื่องบินกองทัพอากาศขึ้นปฏิบัติการ อีกทั้งหน่วยฝนหลวงสุรินทร์ ขึ้นบินสองภารกิจ ดูแลพื้นที่การเกษตรในจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ เติมน้ำเขื่อนพื้นที่ลุ่มน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง อ่างเก็บน้ำอำปืด ยังมีน้ำน้อย พบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อย และหน่วยฝนหลวงภาคตะวันออก ทำให้มีฝนตกในจังหวัดฉะเชิงเทรา สระแก้ว เติมน้ำเขื่อนคลองสียัด มีฝนตกค่อนข้างมากเฉลี่ย 20 มิลลิเมตร นับว่าประสบความสำเร็จทั้ง 8 หน่วยปฏิบัติการ “ กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ยังประกาศเขตภัยแล้ง 10จังหวัด รวมทั้งสถานการณ์น้ำในเขื่อนน้อยกว่าร้อยละ 30 เป็นเขื่อนขนาดใหญ่ 19 แห่ง ขนาดกลางมีจำนวน 168 แห่ง ขณะเดียวกันกรมอุตุนิยมวิทยา เตือนพื้นที่ฝนตกหนัก ภาคเหนือ ภาคอีสานตอนบน และแถบชายฝั่งอันดามัน อย่างไรก็ตามปริมาณฝนสะสมใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่ามีพื้นที่ฝนน้อยกว่า 1 มม. แถบตอนกลางของประเทศ และภาคอีสานตอนล่าง มีฝนสะสมน้อยมาก จึงเร่งปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือนำมาวางแผนปฏิบัติการ สำหรับการขึ้นปฏิบัติการวันนี้ หน่วยฝนหลวงภาคกลาง ขึ้นบินขั้นตอนก่อเมฆ ช่วยพื้นที่การเกษตร หลายจังหวัดมีปัญหาฝนทิ้งช่วง ฝนแล้ง พร้อมกับหน่วยฝนหลวงกาญจนบุรี มีสภาพเอื้อให้ขึ้นปฏิบัติการขึ้นบินก่อเมฆ ดูแลพื้นที่เกษตรในจังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี เติมน้ำห้วยเดื่อ เขื่อนกระเสียว ทางด้านหน่วยภาคอีสาน ในช่วงเช้านี้ได้ขึ้นบิน 4 หน่วย ปฏิบัติการสองภารกิจช่วยพื้นที่เกษตรและเติมน้ำเขื่อนซึ่งสภาพอากาศมีความเหมาะสม ทั้งหน่วยจังหวัดขอนแก่น และหน่วยฝนหลวงจังหวัดนครราชสีมา บูรณาการร่วมกับกองทัพอากาศ หน่วยอุบลราชธานี และหน่วยจังหวัดสุรินทร์ ช่วงชิงสภาพอากาศ สามารถลัดขั้นตอนไปดำเนินการขั้นตอนเลี้ยงเฆมให้อ้วน วางเป้าหมายให้ไปตกในพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง อ่างเก็บน้ำห้วยอำปืด และอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก เพื่อเร่งดำเนินการเพื่อให้มีน้ำดิบผลิตประปา ในสองจังหวัด คือจังหวัดสุรินทร์ และบุรีรัมย์ ส่วนหน่วยภาคตะวันออกจังหวัดสระแก้ว ขึ้นบินขั้นตอนก่อเมฆ ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในจังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา เติมน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยยาง จังหวัดสระแก้ว นายอำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ประชาชนจิตอาสาชาวอำเภอเขาวง ได้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณห้วยบง บ้านหนองสำราญ ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 6 ขอนแก่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกลและวางท่อส่งน้ำได้อย่างสะดวก เพื่อสูบน้ำจากห้วยบงไปเติมในอ่างเก็บน้ำสายนาเวียง ระยะทางกว่า 700 เมตร ให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุฉินารายณ์ หน่วยบริการอำเภอเขาวง นำน้ำไปใช้ในการผลิตน้ำประปาให้ประชาชนชาวอำเภอเขาวงในพื้นที่รับผิดชอบกว่า 3,000 ครัวเรือนได้มีน้ำใช้อย่างต่อเนื่อง หลังน้ำในอ่างมีระดับต่ำสุด ปัจจุบันมีปริมาณน้ำเพียง 82,000 ลูกบาศก์เมตร ในขณะเดียวกันต้องใช้น้ำในการผลิตน้ำประปามากถึงวันละ 1,700 ลูกบาศก์เมตร และคาดว่าน้ำที่มีจะใช้ได้ประมาณ 20 วันเท่านั้น เครื่องสูบน้ำระยะไกลส่งน้ำด้วยท่อขนาด 8 นิ้ว ระยะทางประมาณ 700 เมตร จะสูบน้ำได้ประมาณวันละ 3,800 ลูกบาศก์เมตร มีเป้าหมายในการสูบน้ำให้ได้ปริมาณ 2 แสนลูกบาศก์เมตร เพื่อให้ชาวอำเภอเขาวงมีน้ำประปาใช้อย่างต่อเนื่อง ด้านนายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเดินทางไปตรวจติดตามและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการสูบน้ำระยะไกล และขอให้ทุกคน ร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด เน้นการอุปโภค บริโภคเป็นหลัก แบ่งปันและหาจัดหาภาชนะเก็บกักน้ำ เตรียมรับมือภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น โดยขณะนี้หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้องได้เร่งหารือ วางแผนการใช้น้ำ และแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้ราษฎรอย่างเต็มที่